Beproevingen en verleidingen

Beproe­ving en verzoeking/verleiding is hetzelfde woord in het Koine-Grieks, het woord πειρασμός (pirasmos) komt van het werk­woord πειράζω (pirazo) — om te proberen. Het komt van een woord dat bete­kent “pier­cing”, door­boren. De Bijbel­ver­taler probeert het woord weer te geven zodat het het beste past bij onze conno­tatie van de woorden beproe­ving en verzoeking/verleiding.

Enkele voor­beelden

Het woord komt 55 keer voor in het Nieuwe Testa­ment. Hier zijn 24 citaten. Wanneer u de citaten één voor één leest, over­weeg dan of u dezelfde keuzes zou hebben gemaakt als de verta­lers.
Continue reading “Beproe­vingen en verlei­dingen”