Heresi

Den första nya arti­keln på svenska kommer att handla om “heretiker”.

Till och med blog­gens huvud­bild inbjuder till det som ordet “heresi” faktiskt betyder. Nämligen att välja och vraka.

En annan bra bild är ett svenskt smör­gås­bord.

Kanske trodde du att en heretiker är en person som hittar på en massa konstiga läror? Och, det blir ju oftast resul­tatet, men det börjar med en knap­pnål och slutar med en silverskål.

Knap­p­nålen i detta fall är att välja och vraka i Guds Ord. Det börjar således med att man ensi­digt meny-läser Guds Ord. Man fram­häver vissa sanningar och väljer att tolka dessa utan den belys­ning som bara totalen kan ge.

Då händer två saker. Den viktigaste är att man måste fylla i med egna doktriner för att summan skall stämma. Det som varnas för i bland annat Upp. 22 kommer då att ske. Man förtiger, alltså drar ifrån, och lägger i stället till egen lära. Det utlovas saftiga konsek­venser för lärare som prak­ti­serar detta.

Alter­nativ heter på grekiska “εναλλακτική” (enal­lak­tike). Det numera mycket populära uttry­cket “alter­na­tiva fakta” heter “εναλλακτικών γεγονότων” (enal­lak­tikon gego­noton).

En bra synonym till alter­nativ är ordet “valmöj­lighet”. Det heter på grekiska “προαιρετικά” (proai­retika), kanske känner du igen roten “airetika” som uttalas ungefär “heretika”. (Utan alter­nativ finns det ingen valmöj­lighet.)

Ordet “alter­nativ” är en modern konst­ruk­tion som inte finns i gammal koineg­re­kiska, men däremot finns ordet “αἱρετικός” (airetikos) i följande text, (Tit 3:10–11) En villolä­rare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv. I grundtexten står det “αιρετικον ανθρωπον” (airetikon anthropon) alltså en “here­tisk människa”. Så låt oss titta på det ordet först.

Strong number Koinge grekiska Trans- litte­ra­tion Bety­delse
G141 αἱρετικός heretikos heretiker
G140 αἱρετίζω here­tizoå att göra ett val
G139 αἵρεσις heresis sekt i bety­delsen att avskilja sig på grund av att man förkastar vissa tidigare gemen­samma “fakta”
G138 αἱρέομαι hereomai att ta för sig det man gillar och förkasta resten

Av naturen är vi alla heretiker. Bara när vi väljer att inte vara det kan det lyckas något så när.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *