Det allra viktigaste

Det allra, allra, allra viktigaste!

Det finns inget viktigare i livet än att bli frälst och det finns bara ett sätt att bli frälst, nämligen att ta emot evan­ge­lium om Jesus Kristus.

Jesus sade (Joh. 14:6) “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” 

I Hebréer­brevet varnas vi (Hebr. 2:3) Hur ska då vi komma undan om vi inte bryr oss om en sådan frälsning?

Johanes evan­ge­lium 3:16–18
Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

På pingst­dagen fick folket insikt i sina synder och förstod att de behövde bli frälsta. (Apg. 2:37–39) De frågade Petrus och de andra apost­larna: “Bröder, vad ska vi göra?” Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar.” 

Det finns i dag villolä­rare som säger att frälsningen inte alls är något urgent. De säger att om du missar chansen (kanske inte vill ta emot frälsnin­gens erbju­dande) i detta livet så finns det gott om möjligheter efter döden.

Tro dem inte!

Himlen, Guds nya himmel och jord är vårt mål. Paulus säger att den över­träffar allt vi kan tänka. (1 Kor. 2:9) Vi tala — såsom det heter i skriften — “vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom”.

Herren vill att så många som möjligt av oss skall vilja välja att ta emot erbju­dandet om frälsning.

Petrus andra brev 3:9–13
Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. 

Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna förs­vinna med våld­samt dån och himla­krop­parna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruk­tigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himla­kroppar att smälta av hetta! 

Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rätt­fä­r­dighet bor.

Läs blog­gens tre viktigaste arti­klar. De handlar om frälsningen.
  1. Vem hade rätt?
  2. Vad skall jag göra?
  3. Kris­ten­livet

Och för dem som even­tu­ellt inte tycker att Himlen verkar lock­ande, eller kanske tänker att det inte hastar att välja skrev jag om alter­na­tivet till Himlen.

  1. Helvetet del 1
  2. Helvetet del 2

(Heb 3:7–8a) Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan .…

PS. Många fler arti­klar finner du på bloggen Vad är Sanning?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *